Info groeps- en privélessen Dynamic Dordt Days 2021

De groepslessen gegeven door
Maja Luther (van 9 t/m 20-8-2021) en Dave Ferland (van 16 t/m 20-8-2021) zijn alleen toegankelijk voor deelnemers die:

  • Het volledige programma volgen/groepslessen volgen
  • Minimaal een Axel springen
  • Kosten voor de groepslessen zijn € 60,00 per week bij inschrijving voor 1 augustus 2021

Privélessen aanvragen bij Dave Ferland:
Voorwaarden voor het aanvragen van privélessen

  • Vanaf Talentengroep
  • Het volledige programma volgen
  • Deelnemen aan de groepslessen van Dave
  • Minimaal een Axel springen
  • De privélessen zijn verdeeld in blokken van 25 minuten
  • Kosten voor privélessen van Dave Ferland zijn € 27,50 voor 25 minuten

De privélessen bij Dave Ferland kunnen worden aangevraagd op het inschrijfformulier Dynamic Dordt Days 2021 en kunnen worden aangevraagd door de deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. 
Een aanvraag van een of meerdere privélessen is geen garantie dat deze worden toegekend. Alle aanvragen worden aan Dave voorgelegd en na 1 augustus 2021 zal er een schema komen met de gehonoreerde aanvragen voor privélessen.
Deze beslissing wordt gemaakt door Dave en niet door de trainers en organisatie van Dynamic Dordt Days.

Mocht het i.v.m. Coronamaatregelen niet mogelijk voor om Dave Ferland (buitenlands coach) om naar Nederland te komen dan is dit geen reden voor een kosteloze annulering van de Dynamic Dordt Days.

Privélessen aanvragen bij het DDD-trainersteam:
Privélessen zijn ook te boeken bij het DDD-trainersteam op het  inschrijfformulier Dynamic Dordt Days 2021
Na inschrijving zal de organisatie u per mail hierover nader informeren.

De organisatie van Dynamic Dordt Days behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de groepsindeling toe te passen.