Lestijden

Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht verzorgt lessen kunstschaatsen op de ijsbaan in de Sportboulevard Dordrecht op de volgende dagen en tijden:
De lessen worden gegeven van augustus tot in juli 2017.
Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december voor wat betreft de contributie.
Instroom is gedurende het hele seizoen mogelijk.

 

 

De eerste les is een gratis proefles. Wil je meedoen met een  proefles meld je dan aan en vul het formulier aanmelden proefles in.
Geen proeflessen mogelijk op de data van het sinterklaasfeest en het diplomaschaatsen.
Instroom gedurende het lopende seizoen is altijd mogelijk.

In de korte vakanties gaan de lessen waar mogelijk door, met uitzondering van de vrijdagochtendlessen voor volwassenen, waarbij wij de vakantieweken hanteren van de Gemeente Dordrecht.

Lidmaatschap opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar dient uiterlijk op 1 december te geschieden, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.
Tussentijds opzeggen is mogelijk voor 1 juli  meer informatie vindt u hier.

Opzeggen kan per mail bij ledenadministratie@ddd-kunstrijden.nl onder vermelding van volledige naam en lesdag van de betreffende persoon en reden van opzegging.
Na opzegging krijgt u altijd binnen 14 dagen een bevestiging: als u deze niet heeft ontvangen, is uw mail niet aangekomen!
Bij te laat opzeggen kan de penningmeester/ledenadministratie u € 15,00  extra administratiekosten en/of één maand lesgeld  in rekening brengen.

Voor lesgeldtarieven klikt u hier

Nadere informatie: info@ddd-kunstrijden.nl

Mocht u geen antwoord op uw vragen kunnen vinden dan kunt u bellen naar 06-30088442.
Bij geen gehoor is het mogelijk een voice mailbericht achter te laten.