Kobie Achterberg benoemd  tot ere lid van Kunstrijvereniging De Drechtsteden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 augustus 2018  van Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht  is bestuurslid Kobie Achterberg uit ’s-Gravendeel benoemd  tot erelid.

Voorzitter  Petra van Rooij reikte  bloemen en een oorkonde uit en sprak lovende woorden over het aftredende bestuurslid als iemand die de vereniging een zeer warm hart toedraagt en zich sinds de oprichting van de vereniging in 1979 volop en voor 100%  heeft ingezet voor  de vereniging.
In diverse functies heeft zij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Kobie heeft vele jaren les gegeven en was ondersteunend bij de vele zomerkampen. Meerdere malen heeft zij in de afgelopen 40 jaar een bestuursfunctie bekleed en  nam zij het omvangrijke wedstrijdsecretariaat voor haar rekening.
In de Drechtstedenhal is de vereniging jaren actief geweest en hier verzorgde zij , naast vele andere taken,  namens DDD de kassadiensten waarmee zij een financiële ondersteuning voor de vereniging regelde.

In  april 2006 mocht Kobie uit handen van de  Dordtse Burgemeester een lintje,  Lid in de Orde van Oranje Nassau,  in ontvangst nemen voor haar inzet als vrijwilliger voor haar sport kunstschaatsen.

Met het jubileumjaar voor de deur , waarin de vereniging haar 40 jarig bestaan viert kwam  de benoeming tot erelid  als een zeer aangename verrassing bij  Kobie Achterberg.

Gedurende jaren  staat de heer  T. Winkelman (overleden in november 2019)  te boek als ere lid van DDD.
Mevrouw Ien v.d. Wal, Irma Blankestijn en Marjan van Dijk zijn benoemd tot lid van verdienste.