In 2019 vierden we het 40 jarig bestaan van Kunstrijvereniging De Drechtsteden.
Diverse festiviteiten stonden geprogrammeerd maar een van de grootste is een ijsshow op onze eigen baan geweest. “Urban Dynamics” was  op 26 mei 2019 twee maal te zien  in Dordrecht.

Een stukje geschiedenis:
Op 6 juli 1979 werd Kunstrijvereniging De Drechtsteden opgericht door C. de Swart, W. de Kievit en M. Middelkoop.

Het schaatsen in Dordrecht is begonnen met de schaatsschool van Ton Menken op de “Ton Menkenbaan” die meerdere schaatsscholen in Nederland runde.  Toen de Ton Menken Schaatsschool ermee  ging stoppen, was dit de reden voor enkele ouders van de kunstschaatsers om een eigen vereniging op te richten: Kunstrij- en IJsdans vereniging De Drechtsteden.

In 1985 is de toenmalige ijsbaan failliet gegaan en werd in dat jaar de stichting SAC opgericht, (Stichting Activiteiten Centrum), bestaande uit Kunstrij- en IJsdans vereniging De Drechtsteden, IJshockey vereniging Dordrecht Lions, en de langebaanschaats vereniging IJssportvereniging Alblasserdam (IJ-A).   IJA had ook een kunstschaats afdeling evenals Vijfheerenlanden, IJssterretjes en Hoeksche Waard waarvan de kunstrijgroepen zijn opgegaan in DDD.
Het Sac heeft net het  25 jarig bestaan niet gehaald en met de bouw van de Sportboulevard en de splinternieuwe ijsbaan is de Stichting  in 2010 opgeheven.

Het eerste bestuur van de DDD bestond uit Ton Winkelman (voorzitter), Kobie  Achterberg (secretaris) en Willem de Kievit (penningmeester). Mar de Swart en huidig internationaal jurylid kunstrijden Aart Blok maakten deel uit van het bestuur.
Ton Winkelman is 20 jaar voorzitter geweest van KRV De Drechtsteden en  Erelid van de DDD (overleden in november 2019). Kobie Achterberg maakte lange tijd opnieuw deel uit van het bestuur in de functie van wedstrijdsecretaris en is verbonden aan de KNSB. In 2018 heeft zij haar bestuursfunctie neergelegd en werd benoemd tot Erelid van DDD.

Een van de hoogtepunten uit die jaren was De Staten van Holland bokaal. Samen met de Kunstschaatsvereniging uit Den Haag (HIJH) werd afwisselend in de Houtrust en in Dordrecht gehouden, waaraan rijders uit Zuid Afrika, Amerika Canada en nog vele andere landen deelnamen. Op het hoogtepunt waren er 130 deelnemers aan dit internationale schaatsevenement.
Astrid Winkelman van  DDD was de eerste Nederlandse winnaar van deze ‘Staten bokaal’.

In de vele jaren van het bestaan van de DDD zijn er verschillende Nederlands kampioenen voortgebracht in de verschillende categorieën.
In 2000 presenteerde DDD de eerste ijsshow “De Movies” en ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de vereniging  presenteerde DDD ijsshow “Droomvlucht”, waarbij alle rijders van de vereniging opnieuw in een wervelende show te zien waren.
Vijf  jaar later, bij het 30 jarig bestaan werd een nog grotere de show “Happy Days”  en bij het 35 jarig bestaan werd de show “Time after Time “getoond aan het publiek.
De tribunes aan beide zijden  in de grote ijshal boden meer mogelijkheden voor het publiek.

Nieuwe ijsbaan op de Sportboulevard.
Na 2000 begon de klad in het kunstschaatsen te komen.  Bij het begin van het Nationaal Trainings Centrum (NTC)  werden er veel  leden van DDD naar het NTC getrokken,  dit had een aanzienlijk leden verlies tot gevolg. Enkele moeilijke jaren volgden.
Programma’s als ‘Sterren dansen op het ijs’  zorgden  daarna weer voor een enorme boost in het kunstschaatsen en voor de Dordtse Vereniging. Er ontstonden zelfs wachtlijsten voor de lessen basisschaatsen, die op drie dagen en tegenwoordig vier dagen in de week worden aangeboden.

In 2010 is de nieuwe ijsbaan op de Sportboulevard geopend, wat ook voor DDD een behoorlijke stimulans is geweest.
Het geeft extra mogelijkheden om een breed programma aan te bieden.  Voor  de noodzakelijke continuïteit in de trainingen voor de wedstrijdgroep en het jaarlijkse schaatskamp  Dynamic Dordt Days kunnen de rijders en het Trainersteam in Dordrecht blijven en hoeft er niet meer te worden uitgeweken naar andere ijsbanen.

Daarnaast biedt de Sportboulevard een  volwaardige ijsbaan, die helemaal voldoet aan huidige maatstaven, zodat ook de KNSB wedstrijden op de thuisbaan uitgeschreven kunnen worden en  met als hoogtepunt natuurlijk het Open Nederlands Kampioenschap  2013.
Ook in de afgelopen jaren hebben rijdsters van DDD vele podiumplaatsen behaald  in nationale en internationale wedstrijden.
DDD is nu één van de grootste kunstrijverenigingen van Nederland en heeft zo’n 180 actieve leden, waaronder een grote groep geselecteerde wedstrijdschaatsers, een recreatieve wedstrijdgroep  en vele recreatieve schaatsers.
Dit geeft DDD de mogelijkheid om tijdens veel uren kwalitatief hoogwaardige lessen aan te bieden aan iedereen die wil leren schaatsen en een solide basis te bieden aan de wedstrijdschaatsers.

Onder voorzitterschap van Petra de Rooij draagt ook het bestuur op een bijna professioneel niveau een grote steen bij in de dagelijkse gang van zaken en in nieuwe ontwikkelingen.
Middels een uitgewerkt en  beproefd trainingsprogramma, ondersteund door een professioneel trainersteam is een uitgebreid topsportplan opgesteld, waarmee op alle niveaus de rijders op een hoog niveau  worden begeleid en gestimuleerd.

Binnen de vereniging wordt samengewerkt  om nog meer te realiseren voor de top van de vereniging en niet te vergeten de omvangrijke recreatieve wedstrijdgroep. De hulptrainers worden intern opgeleid en op deze manier zal de kwaliteit naar de toekomst worden gewaarborgd.
Daarnaast is er  gestart met het VTO  in Dordrecht. Het  trainersteam verzorgt deze trainingen en zij  brengen het  geheel naar een nog hoger plan. Veel rijders van DDD zijn hiervoor geselecteerd.
De enorme progressie bij onze wedstrijdgroep laat zich uitbetalen in vele podiumplaatsen en hoge noteringen in binnen- en buitenlandse wedstrijden.
In 2018 is er een wisseling in het trainersteam geweest waarna de opwaartse spiraal in gang is gegaan.

DDD is er trots op dat er na 40 jaar nog steeds een goede, solide vereniging is, waar de doelstellingen van nog steeds overeind zijn gebleven.
Door veel plezier en veel inzet samenwerken aan een voor iedere sporter optimale prestatie.

Plezier en ambitie een mooi kunstrijpaar!