Dynamic Dordt Days 2024

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden:
1. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld.
2. De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.
3. Als datum van inschrijving geldt de datum van betaling.
4. Er kan alleen deelgenomen worden aan de Dynamic  Dordt Days als het volledige lesgeld
    is voldaan voor aanvang van de zomerstage.
5. Annuleringen dienen altijd schriftelijk per e-mail te geschieden, de datum van  
    ontvangst van de annulering geldt als annuleringsdatum.
6. Bij annuleringen tot 1 juli 2024 worden er geen annuleringskosten in rekening
    gebracht.
    Bij annulering na 1 juli 2024 wordt er € 50,00 administratiekosten in rekening
     gebracht. 
    Bij annulering bij aanvang of tijdens de stage is men het volledige cursusgeld
    verschuldigd.
7. Het tarief met korting is alleen van toepassing als de betaling voor 1 juli 2024 is 
    bijgeschreven op het rekeningnummer van de vereniging.
8. Deelname aan Dynamic Dordt Days is op eigen risico en de deelnemer dient zelf zorg
    te dragen voor een ongevallenverzekering.
9. In alle gevallen van twijfel aangaande bovenstaande punten zal het bestuur van
     Kunstrijvereniging  De Drechtsteden  Dordrecht een beslissende stem hebben.

E-mail: dynamic.dordt.days@gmail.com

Enrollment and cancellation terms:

1. Enrollments will be processed in order of the arrival of payment.
2. The enrollment is definitive when the payment is received.
3. The date of enrollment is the date of payment.
4. Participation in Dynamic Dordt Days is only possible if the complete payment is
   complete before the start of the summer course.
5. Cancellations should always be done by e-mail, the date of cancellation is the date the
    e-mail  is received.
6. Cancellations prior to the 1st of July 2024 will not be subject to cancellation costs.
    Cancellations after the 1st of July 2024 will be subject to € 50,00 administrative costs.
   Cancellations at the start of or during the course will be subject to the complete course
    fee.
7. The discounted fee is only applicable if the payment is received by the club before the
    1st of  July 2024.
8. Participation in Dynamic Dort Days is at own risk and the participant has to take care
    of its  own insurance.
9. In all disputes regarding the prior terms, the board of Figure Skating Club De
    Drechtsteden  Dordrecht will have the deciding vote.