De sport is in beweging en daarmee de sportmoraal.
Ontwikkelingen als commercialisering, professionalisering en de introductie van nieuwe prestatiebevorderende  middelen zetten de traditionele sportmoraal onder grote druk. Trainers/coaches (zowel betaalde als vrijwilligers) moeten steeds weer hun houding bepalen tegenover de sporters en hun omgeving.
De door de NFWS ontwikkelde Beroepscode, die NLcoach hanteert, kan daarbij een hulpmiddel zijn. De Beroepscode is het resultaat van een systematische bezinning op de normen en waarden van het handelen van trainers/coaches en is opgesteld in nauwe samenspraak met trainers/coaches uit verschillende takken van sport. De Beroepscode geeft gedragsregels en aanbevelingen waaraan trainers/coaches zich in hun dagelijks werk moeten houden.

Ook bij DDD conformeren wij ons aan deze beroepscode.
De gehele tekst is te lezen op NLcoach-beroepscode