Het verenigingsjaar van Kunstrijvereniging De Drechtsteden  loopt van januari tot en met december.
Dit houdt in dat als u eenmaal lid bent geworden uw lidmaatschap automatisch verlengd wordt per 1 januari, tenzij het lidmaatschap is opgezegd voor 1 december van het lopende jaar.
In deze situatie ontvangt u minimaal twee maal per jaar een factuur,  de eerstvolgende factuur ontvangt u in augustus/september. De tweede factuur ontvangt u medio december/januari.

Prijzen voor het lesgeld zijn exclusief contributie
De contributie t/m 15 jaar bedraagt € 60,00 en vanaf  16 jaar € 70,00 op jaarbasis.
De contributie vindt u terug op de factuur van januari  (als je twee keer per week schaatstles volgt  betaal je één keer contributie).

Nieuwe leden betalen een éénmalige bijdrage in de administratiekosten van € 45,00.  Bij het inschrijfgeld is inbegrepen de eerste aanschaf van het trainingsclubvest met DDD logo.

De factuur wordt aangeboden op het door u of het inschrijfformulier aangegeven e-mailadres.
Indien wij geen e-mail adres van u ontvangen of het opgegeven e-mail adres is niet correct en wij u als gevolg daarvan  per post moeten informeren,  zal er voor de extra administratieve handelingen € 15,00 per seizoen gefactureerd worden.

inschrijfformulier lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap
Als u eenmaal lid bent geworden wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd per 1 januari.
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient uiterlijk op 1 december te geschieden.
Elke opzegging dient schriftelijk (kan per mail) te geschieden  bij de ledenadministratie onder vermelding van de volledige naam en lesdag van de betreffende persoon en graag vernemen wij de reden van opzegging.

Na opzegging ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging per mail. Indien u geen bevestiging ontvangt dan is de opzegging niet door ons ontvangen.
Bij te late opzegging kan de penningmeester/ledenadministratie € 15,00 administratiekosten en/of een maand lesgeld extra in rekening brengen.
Wilt u tussentijds opzeggen dan is dit  mogelijk voor 1 juli. In geval van tussentijdse opzegging loopt het lidmaatschap van de vereniging wel door en zal aan u € 15,00 administratiekosten worden  berekend voor tussentijdse opzegging.
U ontvangt geen factuur voor het lesgeld  over de periode 1 juli tot januari.

Opzegging  kunt u doorgeven per e-mail bij Adrie de Sterke  op  ledenadministratie@ddd-kunstrijden.nl