Voorwaarden van lidmaatschap wedstrijdgroep en brugklas DDD

 • Het verenigingsjaar van DDD loopt van januari tot en met december.
  Men heeft geen (gast)lidmaatschap bij een andere kunstrijvereniging.
 • Trainingen vinden alleen plaats bij coaches van DDD of coaches waar DDD mee samenwerkt. Trainingen bij coaches niet verbonden aan DDD kunnen alleen plaatsvinden met goedkeuring vooraf van het trainersteam van DDD en het bestuur.
 • De contributie is voor het hele jaar en bedraagt € 60,– voor leden tot en met 16 jaar en € 70,– voor leden vanaf 17 jaar.
 • Voor wedstrijdleden is de contributie € 65,00 per jaar.
 • In de zomer van ieder seizoen ontvangt u de informatiebrief en aan het einde van het jaar een verkorte versie van deze brief. Beide vermelden daarin ook de tarieven.
 • De tarieven zoals vermeldt in de informatiebrief, betreffen de hele periode en zijn een pakketprijs (trainers kosten zijn exclusief tenzij anders vermeld). Bij afname van het pakket betaalt men een gereduceerde prijs voor de ijshuur en off-ice trainingen.
 • Wenst men geen volledig pakket maar losse ijsuren of trainingen te huren dan is het bedrag € 2,00 per uur hoger.
 • Er wordt tweemaal per jaar een factuur verzonden voor lesgeld en ijshuur. Eenmaal over de periode januari/juli en een maal over de periode na de zomervakantie tot en met december.
 • Daarnaast worden er facturen verzonden voor inschrijfgeld van wedstrijden of extra afgenomen diensten.
 • De facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden tenzij er een betalingsafspraak met de penningmeester is gemaakt.
 • Inschrijving voor wedstrijden en testen zal alleen plaats vinden als er geen sprake is van een betalingsachterstand.
 • Wanneer leden niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen bestuur of coaches de leden de toegang tot het ijs ontzeggen.
 • Het lidmaatschap en de daarbij behorende verplichtingen lopen bij ontzegging tot het ijs gewoon door met alle kosten die hieraan verbonden zijn.
 • Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden op een andere dag of tijdstip. Alleen wanneer wij genoodzaakt zijn lessen te annuleren door overmacht zal er restitutie of een vervangende les worden aangeboden.
 • Tijdens de trainingen is het niet toegestaan om plaats te nemen op de tribunes of rond de ijsbaan/aan de boarding. Alleen de eerste week van iedere maand is iedereen welkom om de lessen te volgen vanaf de tribune tijdens de zogenaamde kijkles.
 • Leden van de brugklas of degene die deel uit maken van de recreatieve wedstrijdgroep dienen minimaal twee keer per week een ijstraining te volgen en één off-ice training.
 • Overig leden van de wedstrijdgroep dienen ten minste drie ijstrainingen per week van de aangeboden uren gebruik te maken en ook de, op hun trainingsdagen, aangeboden off-ice lessen volgen.
 • Regels rond betaling van de facturen:
 • Het verenigingsjaar van DDD loopt van januari tot en met december.
 • De contributie is voor het hele jaar bedraagt € 60,– voor leden tot en met 16 jaar en € 70,00 voor leden vanaf 17 jaar.
 • Voor wedstrijdleden is de contributie € 65,00 per jaar.
 • Er worden tweemaal per jaar facturen verzonden voor lesgeld en ijshuur. Eenmaal over de periode januari-juli en een maal over de periode na de zomervakantie.
 • Daarnaast worden er facturen verzonden voor inschrijfgeld van wedstrijden of extra afgenomen diensten.
 • De facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden tenzij er een betalingsafspraak met de penningmeester is gemaakt.
 • In de zomer van ieder seizoen ontvangt u de informatiebrief en aan het einde van het jaar een verkorte versie van deze brief beiden vermelden daarin ook de tarieven.
 • De tarieven betreffen de hele periode en zijn een pakketprijs. Bij afname van het pakket betaalt men een gereduceerde prijs voor de ijshuur.
 • Wenst men geen pakket maar losse ijsuren te huren dan is de ijsprijs € 2,00 per uur hoger.
 • Gemiste lessen niet ingehaald kunnen worden op een andere dag of tijdstip. Tevens wordt er ook geen restitutie verleend voor gemiste lessen tenzij ze door de vereniging zijn geannuleerd.
 • Tijdens de trainingen is het niet toegestaan om plaats te nemen op de tribunes of rond de ijsbaan. De eerste week van iedere maand is iedereen welkom om de lessen te volgen vanaf de tribune.
 • Leden die aan wedstrijden meedoen en hun licentie bij DDD hebben dienen ten minste twee trainingen per week van het clubijs gebruik te maken.
 • Inschrijving voor wedstrijden en testen zal alleen plaats vinden als er geen sprake is van een betalingsachterstand.

Topsporturen

 • Extra trainingen zijn mogelijk op de topsporturen, Optisport rekent hier € 15,00 per uur voor, voorheen werd dit achteraf aan u doorgerekend. Vanwege het teveel aan administratieve handelingen wordt er contant afgerekend. Indien er gebruik van gemaakt wordt zal per keer het ijs contant met de trainster dienen te worden afgerekend.