Huishoudelijk reglement

Voor onze leden gelden bepaalde regels waar men zich aan dient te houden.

 1. Sportief gedrag zowel op als buiten het ijs tegenover alle leden van DDD maar ook tegenover leden van andere verenigingen.
 2. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de coach gevolgd te worden, zowel door leden als hun begeleiders.
 3. Op tijd komen voor de lessen. Te laat komen is storend voor zowel de leden als voor degene die les geeft.
 4. Laat geen afval achter in de kleedkamer of op de ijsbaan. Er staan voldoende afvalbakken. Indien de kleedkamer vuil aangetroffen wordt,
 5. dan verzoeken wij u dit te melden bij de ijsmeesters.
 6. Gevonden voorwerpen afgeven bij de ijsmeesters, de coach of in de kantine. Ben je zelf iets kwijt, dan kun je bij de kassa en in de kantine informeren.
 7. Gelieve tijdens de schaatslessen handschoenen te dragen; dit is voor de veiligheid.
 8. Het is begeleiders niet toegestaan tijdens de lessen langs de boarding te staan. Een aantal malen in het seizoen zullen er kijkdagen zijn, waarbij dit wel is toegestaan.
 9. Buiten het ijs schaatsbeschermers gebruiken.
 • In het restaurant mogen geen zelf meegebrachte dranken of etenswaren genuttigd worden. Verder gelden de regels van het restaurant.
 • Uiteraard zijn geweld en diefstal niet toegestaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers.
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld en worden na afloop van het seizoen weggegooid.

DDD zal bij herhaaldelijk overtreden van de huisregels door leden of hun ouders/begeleiders maatregelen nemen.

De ijsmeesters zijn in het bezit van een EHBO-diploma en waar nodig zullen zij worden ingeschakeld.