Huishoudelijk reglement

Voor onze leden gelden bepaalde regels waar men zich aan dient te houden.

 • Sportief gedrag zowel op als buiten het ijs tegenover alle leden van DDD maar ook tegenover leden van andere verenigingen.
 • Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de coach gevolgd te worden, zowel door leden als hun begeleiders.
 • Op tijd komen voor de lessen. Te laat komen is storend voor zowel de leden als voor degene die les geeft.
 • Laat geen afval achter in de kleedkamer of op de ijsbaan. Er staan voldoende afvalbakken. Indien de kleedkamer vuil aangetroffen wordt, dan verzoeken wij u dit te melden bij de ijsmeesters.
 • Gevonden voorwerpen afgeven bij de ijsmeesters, de coach of in de kantine. Ben je zelf iets kwijt, dan kun je bij de kassa en in de kantine informeren.
 • Gelieve tijdens de schaatslessen handschoenen te dragen; dit is voor de veiligheid.
 • Het is begeleiders niet toegestaan tijdens de lessen langs de boarding te staan. Een aantal malen in het seizoen zullen er kijkdagen zijn, waarbij dit wel is toegestaan.
 • Buiten het ijs schaatsbeschermers gebruiken.
 • In het restaurant mogen geen zelf meegebrachte dranken of etenswaren genuttigd worden. Verder gelden de regels van het restaurant.
 • Uiteraard zijn geweld en diefstal niet toegestaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers.
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld en worden na afloop van het seizoen weggegooid.
 • DDD zal bij herhaaldelijk overtreden van de huisregels door leden of hun ouders/begeleiders maatregelen nemen.
 • De ijsmeesters zijn in het bezit van een EHBO-diploma en waar nodig zullen zij worden ingeschakeld.