LesdagLestijdLesgeld
1-4-2024 tot 1-7-2024
Lesgeld
1-5-2024 tot 1-7-2024
Lesgeld
1-6-2024 tot 1-7-2024
Maandag jeugd 4 t/m 12 jaar17.25-18.25 uur€ 110,00€ 77,00€ 44,00
Maandag jeugd plus
t/m 17 jaar
17.25-18.25 uur€ 110,00€ 77,00€ 44,00
Maandag volwassen
17.15-18.15 uur€ 110,00of knipkaart (10x) € 130,00€ 77,00 of knipkaart (10x) € 130,00€ 44,00of knipkaart (10x) € 130,00
Woensdag jeugd 4 t/m 12 jaar17.20-18.20 uur
15.00-16.00 uur
€ 143,00€ 99,00€ 44,00
Woensdag jeugdplus
t/m 17 jaar
17.20-18.20 uur
€ 143,00€ 99,00€ 44,00
Woensdag volwassenen16.30-17.30 uur € 143,00
of knipkaart (10x) € 130,00
€ 99,00
of knipkaart (10x) € 130,00
€ 44,00
of knipkaart (10x) € 130,00
Vrijdag09.30-10.30 uur€ 143,00
of knipkaart (10x) € 130,00
€ 99,00
of knipkaart (10x) € 130,00
€ 44,00
of knipkaart (10x) € 130,00
Vrijdag10.30-11.30 uur€ 143,00
of knipkaart (10x) € 130,00
€ 99,00
of knipkaart (10x) € 130,00
€ 44,00
of knipkaart (10x) € 130,00
Zaterdag jeugd 4 t/m 12 jaar12.00-13.00 uur€ 110,00€ 55,00€ 55,00
Zaterdag jeugd plus t/m 1713.00-14.00 uur€ 110,00€ 55,00€ 55,00
Zaterdag volwassenen
tot 30 jaar
13.00-14.00 uur€ 110,00€ 55,00€ 55,00

Het verenigingsjaar van Kunstrijvereniging De Drechtsteden  loopt van januari tot en met december.
Dit houdt in dat als u eenmaal lid bent geworden uw lidmaatschap automatisch verlengd wordt per 1 januari, tenzij het lidmaatschap is opgezegd voor 1 december van het lopende jaar.
U ontvangt minimaal twee maal per jaar een factuur in januari en juli/augustus.

Prijzen voor het lesgeld zijn exclusief contributie
De contributie t/m 15 jaar bedraagt € 60,00 en vanaf  16 jaar € 70,00 op jaarbasis.
De contributie vindt u terug op de factuur van januari  (als je twee keer per week schaatsles volgt  betaal je één keer contributie)..

Nieuwe leden betalen een éénmalige bijdrage in de administratiekosten van € 45,00.  Bij het inschrijfgeld is inbegrepen de eerste aanschaf van het trainingsclubvest met DDD logo.

De factuur wordt aangeboden op het door u op het inschrijfformulier aangegeven e-mailadres.
Indien wij geen e-mail adres van u ontvangen of het opgegeven e-mail adres is niet correct, en wij u als gevolg daarvan  per post moeten informeren,  zal er voor de extra administratieve handelingen € 15,00 per seizoen gefactureerd worden.

Wij wijzen u erop dat gemiste lessen niet ingehaald kunnen worden op een andere dag of tijdstip.
Alleen uitval door het wegvallen van ijs of andere nog onbekende redenen zal, behoudens overmacht, worden gecompenseerd door de vereniging.
De nu reeds bekende uitvaldagen zijn al gecompenseerd.

Tijdens speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, diplomaschaatsen e.d. zullen de lessen 1 uur duren, hier is in de prijs voor de lessen al rekening mee gehouden.

Opzeggen van het lidmaatschap
Als u eenmaal lid bent geworden wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd per 1 januari.
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient uiterlijk op 1 december te geschieden.

Elke opzegging dient schriftelijk (kan per mail) te geschieden  bij de ledenadministratie onder vermelding van de volledige naam en lesdag van de betreffende persoon en graag vernemen wij de reden van opzegging.
Na opzegging ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging per mail. Indien u geen bevestiging ontvangt dan is de opzegging niet door ons ontvangen.
Bij te late opzegging kan de penningmeester/ledenadministratie € 15,00 administratiekosten en/of een maand lesgeld extra in rekening brengen.

Wilt u tussentijds opzeggen dan is dit  mogelijk voor 1 juli. In geval van tussentijdse opzegging loopt het lidmaatschap van de vereniging wel door en zal aan u € 15,00 administratiekosten worden  berekend voor tussentijdse opzegging.
U ontvangt geen factuur meer voor het lesgeld  over de periode 1 juli tot januari.

Opzegging, adres-, e-mailwijzigingen en wijziging in lesdag/tijden  kunt u doorgeven per e-mail bij Adrie de Sterke  op  ledenadministratie@ddd-kunstrijden.nl

nr. Kvk 40322775
Bankrelatie Rabobank Dordrecht
IBAN NL17 RABO 0161125867
tnv KRV De Drechtsteden